Menu

De belangrijkste aandachtspunten bij een bestelauto verzekering 

Heeft u er net voor gekozen om een bestelauto te kopen voor uw bedrijf? Proficiat! Voor heel wat bedrijven is het namelijk zo dat een bestelauto een niet te missen voertuig is. Dit gezegd zijnde is het zo dat er bij het kopen en in het verkeer brengen van een dergelijk voertuig steeds rekening dient te worden gehouden met een reeks van belangrijke aandachtspunten. Het afsluiten van een geschikte bestelauto verzekering is één van deze punten. Is het voor u nog niet helemaal duidelijk voor welk type van verzekering u nu het beste kunt kiezen voor uw bestelauto? Wilt u daar graag verandering in brengen? Lees dan snel verder en ontdek meteen alles over de belangrijkste aandachtspunten om rekening mee te houden bij een bestelauto verzekering afsluiten.

 

 • 1.) Voor welk type bestelauto verzekering gaat u kiezen?

 

Allereerst dient er te worden gekeken naar het soort bestelauto verzekering welke ervoor u is vereist. Het is namelijk zo dat het aanbod met bestelauto verzekeringen op de markt niet verschilt ten opzichte van het aanbod met standaard autoverzekeringen. Dit betekent dat er ook voor het verzekeren van een bestelauto een keuze kan worden gemaakt tussen: 

 

 1. De goedkoopste bestelauto verzekering met WA-dekking
 2. De beperkt casco bestelauto verzekering
 3. De meest complete allrisk bestelauto verzekering

 

De drie bovenstaande verzekeringen zijn in de basis allemaal het overwegen waard. Dit gezegd zijnde is het vooral uw exacte situatie die zal bepalen welk type van bestelauto verzekering voor u nu echt het meest interessant zal zijn. Het is namelijk zo dat lang niet elke bestelauto even vaak in het verkeer is terug te vinden. Het gebeurt niet zelden dat een bedrijf bijvoorbeeld nog een grotere vrachtwagen heeft en de bestelauto uitsluitend gebruikt voor kleinere werkzaamheden. In dit geval spreekt het voor zich dat het de moeite waard kan zijn om één van de meer bescheiden verzekeringen te overwegen. 

 

Bovenstaande is natuurlijk ook niet altijd het geval. Sterker nog, voor menig aantal bedrijven of ondernemers geldt dat hun bestelauto het belangrijkste voertuig is uit hun wagenpark. In dat geval zult u kunnen vaststellen dat het afsluiten van de WA-verzekering voor uw bedrijfsauto wellicht niet de meest interessante keuze is. Het risico op schade als gevolg van bijvoorbeeld een aanrijding is dan namelijk (veel) te groot. In ieder geval, weeg altijd goed af welk type van bestelauto verzekering voor uw situatie nu echt het interessantst is. 

 

 • 2.) Let op de kosten van de bestelauto verzekering

 

Een beetje in lijn met de hierboven aangegeven informatie liggen de kosten die moeten worden betaald voor het afsluiten van een bedrijfsauto verzekering. Het spreekt voor zich dat ook voor bedrijven geldt dat zij doorgaans niet zomaar kunnen putten uit een onuitputtelijke bankrekening. Omwille van deze reden moet er altijd grondig worden gelet op de verschillende zaken die van invloed zijn op de kostprijs van een bestelauto verzekering. Voor wat dit betreft moet er in de praktijk onder meer rekening worden gehouden met de volgende zaken: 

 

 1. Het soort bestelauto verzekering welke u wenst af te sluiten; 
 2. De technische specificaties en de waarde van het voertuig; 
 3. Het eigen risico welke van toepassing is op uw bestelauto verzekering; 

 

De invloed van het type bestelauto verzekering op de verzekeringspremie is voor de hand liggend. Des te uitgebreider de verzekering van uw keuze is, des te duurder ook de premie zal worden. Dat spreekt voor zich. De WA-verzekering is wat dat betreft bijvoorbeeld een lekker voordelige verzekering omdat ze uitsluitend dekkingen bevat voor schade aan derden. Dat geldt niet voor meer uitgebreidere verzekeringen zoals bijvoorbeeld de beperkt of volledig casco verzekeringen. Deze dekken ook bepaalde vormen van schade aan de eigen bestelauto in waardoor de verzekeringspremie hierbij aanzienlijk hoger kan uitvallen. 

 

 • De invloed van de aankoopprijs op de verzekeringspremie

 

Niet alleen het soort bestelauto verzekering oefent een bepaalde invloed uit op de verzekeringspremie welke u zult moeten betalen. Wat namelijk bovendien ook te denken van de aankoopwaarde van het voertuig? Ook de technische specificaties spelen op dit vlak een niet onbelangrijke rol. Beide factoren kunnen ervoor zorgen dat de kostprijs van uw bestelauto verzekering gevoelig wordt verlaagd of verhoogd. Wilt u dus met andere woorden met zekerheid kunnen rekenen op zo beperkt mogelijke kosten voor uw bestelauto verzekering? Dan is het zonder meer een aanrader om hier reeds even grondig over na te denken op het ogenblik dat u, uw nieuwe bestelauto wenst te kopen. 

 

 • Wat met het eigen risico?

 

De mate waarin het eigen risico al dan niet een positieve invloed kan hebben op de hoogte van uw verzekeringspremie is in de praktijk sterk afhankelijk van wat u zelf verwacht. Standaard geldt ook voor de bestelauto verzekering dat ze over een bepaald eigen risico beschikt. Dit eigen risico is gemiddeld gezien bepaald door de verzekeraar in kwestie. Dat betekent echter niet dat er hier niet omheen kan worden gewerkt, integendeel. Het is immers zo dat het eigen risico iets is wat in tegenstelling tot wat veel mensen vermoeden niet is vastgesteld. Dit betekent dat er bepaalde wijzigingen aan aangebracht kunnen worden. In het merendeel van de gevallen is het wel zo dat het eigen risico vooral naar omhoog bijgesteld kan worden. Ze verder verlagen dan standaard het geval is, is dan ook wellicht niet mogelijk. 

 

 • Uw potentiële bestelauto verzekering vergelijken

 

Ongeacht voor welk type bestelauto verzekering u uiteindelijk wenst te kiezen of over welke voorwaarden deze precies dient te beschikken, het is steeds de moeite waard om uw bestelauto verzekering te vergelijken. Enkel en alleen wanneer u dat doet is het namelijk mogelijk om niet alleen te kunnen rekenen op een scherpe prijs, maar ook op polisvoorwaarden welke perfect in lijn zullen liggen met uw vooropgestelde verwachtingen. Wilt u ook uw mogelijke bestelauto verzekering vergelijken? In dat geval is het mogelijk om daarvoor een beroep te doen op een automatische of een manuele vergelijking. Mits het leveren van de nodige inspanningen bent u in ieder geval steeds verzekerd van een scherpe kostprijs gecombineerd met interessante polisvoorwaarden. Zeker de moeite waard dus!